Ajouté avec succès

Terminer la commande / Terminez vos achats

Demande (d'info) sur la location d'un appareil de Kinetec

Vergoeding CPM in Nederland

De huur van het toestel in de thuissituatiekan in sommige gevallen worden bekostigd door het ziekenhuis. Ons voorstel is dit te bespreken met uw orthopeed en hem bij akkoord het aanvraagformulier te laten invullen. Ons voorstel is dit formulier geprint mee te nemen. Uiteraard mag de orthopeed of het ziekenhuis ook direct met ons contact opnemen om deze check uit te voeren. Klik hier om het formulier te downloaden.

Glissez ou cliquez pour ajouter des fichiers

SproFit loue aussi des appareils de Kinetec chez vous pour un prompt rétablissement.

Demander un appareil de Kinetec en ligne