Ajouté avec succès

Terminer la commande / Terminez vos achats

Demande (d'info) sur la location d'un appareil de Kinetec

Vergoeding CPM in Nederland

De huur van het toestel in de thuissituatie zit in de meeste gevallen ook inbegrepen in de DOT. De DOT is een systematisch pakket van zorgactiviteiten waarvoor Nederlandse ziekenhuizen betaald krijgen. Ons voorstel is dit te bespreken met uw orthopeed en hem bij akkoord het aanvraagformulier (bijlage) te laten invullen. Uiteraard mag de orthopeed of het ziekenhuis ook direct met ons contact opnemen om deze check uit te voeren. Klik hier om het formulier te downloaden.

Glissez ou cliquez pour ajouter des fichiers

SproFit loue aussi des appareils de Kinetec chez vous pour un prompt rétablissement.

Demander un appareil de Kinetec en ligne