Succesvol toegevoegd

Bestelling afronden

Revalideren met Kinetec: Wetenschappelijke studie

In deze studie werden 2 groepen met elkaar vergeleken. 1 groep revalideerde in een ziekenhuisomgeving zonder Kinetec en de andere groep revalideerde in de thuisomgeving met Kinetec.

De patiënten werd beoordeeld op 2 vlakken.

  • KSS score (knee society score): deze score staat internationaal erkend als de gouden standaard om de functionaliteit van de knie te beoordelen. Dit gebeurt op basis van objectieve metingen waarbij bepaalde hoeken en graden gemeten worden.
  • Oxford knee score: deze score wordt erkend als maat voor de patiënt-beleving/ tevredenheid over de kniefunctionaliteit. De patiënt wordt hierbij bevraagd naar pijnervaring, tevredenheid over het uitvoeren van dagdagelijkse taken etc.
Knee Society Score - Oxford Knee Score

De resultaten van deze studie tonen aan dat op vlak van kniefunctionaliteit de groep met Kinetec reeds na 6 weken het niveau bereikt dat de groep zonder Kinetec pas bereikt op 12 maanden na de operatie. Eenzelfde resultaat werd geregistreerd op vlak van patiënttevredenheid.

Deze studie toont duidelijk de meerwaarde van het revalideren met kinetec. Het geeft betere post-operatieve resultaten, vermindert pijn en versnelt het hernemen van dagdagelijkse activiteiten.

SproFit verhuurt ook Kinetec-toestellen voor een spoedig herstel bij je thuis.

Kinetec-toestel online aanvragen